ISKASA page

info

IS pro - IS-KaSa
informační systém kulturních a společenských akcí


Sledování termínu a příprav akcí, pronájem prostor, catering, technika, služby, mobiliář, auta, pracovní kalendáře, objednávky, statistiky...
Webcollab - plánování projektu podle akcí i samostatně ...
Majetek - Sledování majetku a inventarizace, vazba na techniku, mobilář ...
Sledování úkolů, projektů ...
a další .. , historie

Statistiky, KPI, grafické výstupy